UA-HZAU 2nd Bilateral Shennong Center Symposium

Jan. 10, 2012

January 12th - 13th, 2012 • Thomas W. Keating Bioresearch Building
Speakers:
Xianlong Zhang, Xiangfeng Bryan Wang, Changyin Wu, Chieri Kubota, Lizhong Xiong, Mike Barker, Zhibiao Ye, Eric Lyons, Shelly McMahon, Meizhong Luo, Mark Beilstein, Jinling Meng, Rebecca Mosher, Yongzhong Xing, Shane Burgess, Rod A. Wing …